“ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ”

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 66

พ.อ.ทวีทรัพย์. พุทธิวนิช ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.14

และคณะ พร้อมกำลังพล และ นศท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 14 โดยมี

พลตรี อำนาจ ดอนงาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.