ผลัดฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Social Share
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.