แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2564 ของ กรมทหารราบที่ 112 (นอกที่ตั้ง) ห้วงการฝึก ตั้งแต่ 3 – 12 ก.พ.64 โดยตรวจเยี่ยม กองอำนวยการฝึก และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการซักซ้อม บนภูมิประเทศจำลองระดับกองร้อย ( Rock rehearsal ) และชมการปฏิบัติของกองร้อยเข้าตีเวลากลางวัน ทั้งนี้หน่วยยังมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการฝึก ณ บ.ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.