เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 ศฝ.นศท.มทบ.14 ดำเนินการฝึกทบทวนครู เรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.