กองทัพบกตั้งโรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือชาว ”สมุทรสาคร” สู้ Covid-19

องทัพบกตั้งโรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือชาว ”สมุทรสาคร” สู้ Covid-19 จากสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร กองทัพบกได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดในส่วนของการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่ทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่ไว้ จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ตลาดกลางกุ้ง(ศูนย์ 1), สนามกีฬากลาง(ศูนย์ 2), วัดโกรกกราก(ศูนย์ 3), วัฒนาแฟคตอรี่(ศูนย์ 4), เทศบาลตำบลนาดี(ศูนย์ 5), วัดสุทธิวาตวราราม(ศูนย์ 6), วัดเทพนรรัตน์(ศูนย์ 7), อบต.ท่าทราย(ศูนย์ 😎 สามารถรองรับการพักอาศัยได้ 2,092 เตียง ปัจจุบันกองทัพบกได้สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการพักอาศัย ประกอบด้วย เตียงโครงเหล็กพร้อมที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม และมุ้ง จำนวน 2,000 ชุด และได้ลำเลียงไปยัง จ.สมุทรสาคร เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 พร้อมกับได้จัดสรรนำไปติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ 1-2-3-4 เป็นที่เรียบร้อย

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.