หนังสือเรียนเชิญรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น (โรงเรียนสิงห์สมุทร)

Social Share
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.