ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 (ชาย) ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

Social Share
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.